Nejlepší ChatGPT Plagiátor Checker 2023: Ochrana vašeho psaní

Nejlepší ChatGPT Plagiarism Checker.jpg

Hledáte nejlepší ChatGPT nástroj na detekci plagiátorství roku 2023? Naučte se, jak se chránit před plagiátorstvím s nejlepšími nástroji na kontrolu plagiátorství od ChatGPT dostupnými na trhu. Objevte nástroje jako OpenAI’s AI Text Classifier, Originality.ai, GPTZero, Plagibot a ContentDetector.AI.

Máte obavy z plagiátorství ve vašem akademickém nebo profesionálním psaní? Nehledejte dál než Best ChatGPT Plagiátorství kontrolor roku 2023! Jak se stává obsah vytvořený umělou inteligencí stále běžnějším, je stále náročnější odhalit plagiátorství. Avšak s pomocí kontrolorů plagiátorství od ChatGPT můžete zajistit, že váš obsah je originální a vyvarovat se vážných důsledků, jako je ztráta práce, právní řízení nebo vyloučení ze školy. V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších kontrolorů plagiátorství od ChatGPT dostupných na trhu, včetně jejich předností a omezení, a odpovíme na některé často kladené otázky o tom, jak tyto nástroje fungují. Pokračujte v čtení, abyste se dozvěděli, jak se můžete chránit před plagiátorstvím pomocí nejlepšího ChatGPT kontroloru plagiátorství roku 2023!

Viz také: Může být ChatGPT detekován učiteli?

Nejlepší nástroje pro kontrolu plagiátorství ChatGPT

1. Klasifikátor textu AI OpenAI

AI Text Classifier od společnosti OpenAI je detektor plagiátů navržený k rozlišení mezi obsahem vytvořeným člověkem a obsahem vytvořeným umělou inteligencí. Tento nástroj využívá algoritmy strojového učení k analýze obsahu a určení, zda je plagiátem nebo nikoli. Je to jeden z nejpřesnějších ChatGPT detektorů plagiátu dostupných na trhu.

Zde jsou kroky, jak použít OpenAI AI Text Classifier:

 1. Přejděte na webové stránky OpenAI AI Text Classifier.
 2. Vytvořte účet nebo se přihlaste.
 3. Zkopírujte a vložte text, který chcete klasifikovat do pole "Text".
 4. Klikněte na "Odeslat".
 5. Klasifikátor poté bude hodnotit text na stupnici jako pravděpodobně generovaný umělou inteligencí, možný, nejasný, nepravděpodobný nebo velmi nepravděpodobný.
 6. Jedná se však o významné upozornění, že klasifikátor není zcela spolehlivý a nemusí být přesný při identifikaci textu generovaného umělou inteligencí.
 7. Doporučuje se použít klasifikátor pouze pro anglický text a nemusí dobře fungovat s textem, který je velmi předvídatelný nebo obsahuje méně než 1 000 slov.

Více informací: Lze detekovat Chat GPT detekovat pro plagiátorství? pro plagiátorství?

2. Originality.ai

Originality.ai je placený nástroj na detekci plagiátorství, který účtuje $0,01 za jeden kredit, kde jeden kredit odpovídá 100 slovům. Tento nástroj je známý svou přesností a dokáže efektivně detekovat plagiátorství v ChatGPT-vytvořeném obsahu.

Zde jsou kroky, jak používat Originality.ai:

 1. Jděte na webové stránky Originality.ai.
 2. Nahrajte obsah, který chcete analyzovat, buď zkopírováním a vložením do určeného pole nebo zadáním adresy URL k prohledání celého webu pro AI-generovaný obsah.
 3. Klikněte na tlačítko „Zkontrolovat plagiátorství“, abyste zahájili analýzu.
 4. Počkejte, až software dokončí analýzu, která poskytne rychlé výsledky a ukáže procento originality v obsahu.
 5. Zkontrolujte výsledky a provádějte případné úpravy, aby byl obsah původní a bez plagiátorství.
 6. Pokud je to nutné, zkonzultujte video tutoriály dostupné na YouTube, které poskytují postupné instrukce, jak používat Originality.ai.

Mějte na paměti, že Originality.ai je nástroj pro detekci plagiátorství založený na umělé inteligenci, který není stoprocentně spolehlivý, a proto se doporučuje výsledky také ručně posoudit.

Také zkontrolujte: Transformujte svůj obsah s těmito bezplatnými generátory obrázků AI

3. GPTZero

GPTZero je bezplatný a spolehlivý nástroj na detekci plagiatů v umělé inteligenci, jako jsou texty psané ChatGPT, Google BARDem nebo jakýmkoli jiným chatbotem AI. Tento nástroj dokáže detekovat plagiátorství s vysokou přesností a jeho použití je velmi jednoduché.

Zde jsou kroky, jak používat GPTZero:

 1. Přejděte na webovou stránku GPTZero.
 2. Zkopírujte a vložte text, který chcete analyzovat, do textového pole nebo nahrajte soubor.
 3. Alternativně můžete použít aplikace programming interface (API), abyste integrovali GPTZero do vlastního softwaru.
 4. GPTZero poskytne skóre na úrovni dokumentu, které ukazuje pravděpodobnost, že text byl vygenerován AI modelem.
 5. Mějte na paměti, že GPTZero se někdy může nechat oklamat, takže je stále důležité zkontrolovat text na chyby.

4. Plagibot

Plagibot je nástroj na zjišťování plagiátorství, který dokáže odhalit zkopírovaný obsah a to i v případě, kdy byly slova přeházeny pomocí nástrojů jako ChatGPT, Bard AI, Bing a dalších. Tento nástroj využívá pokročilé algoritmy pro srovnání obsahu a detekci plagiátorství.

Pro použití Plagibotu postupujte následujícím způsobem:

 1. Jděte na webové stránky Plagibotu.
 2. Zkopírujte a vložte text, který chcete zkontrolovat na plagiátorství, do poskytnutého textového pole.
 3. Klikněte na tlačítko "Zkontrolovat plagiátorství".
 4. Počkejte na zobrazení výsledků. Plagibot používá pokročilé AI a algoritmy hlubokého učení k prohledání textu na plagiátorství a poskytuje v reálném čase výsledky během několika sekund.
 5. Zkontrolujte výsledky a přijměte vhodná opatření, pokud je zjištěno plagiátorství.

5. ContentDetector.AI

ContentDetector.AI je bezplatný detektor obsahu AI a detektor plagiátorství ChatGPT, který dokáže detekovat jakýkoliv obsah generovaný ChatGPT a dalšími algoritmy umělé inteligence. Tento nástroj využívá algoritmy strojového učení k porovnání obsahu a kontrole plagiátorství.

Pro použití ContentDetector.AI postupujte podle těchto kroků:

 1. Vytvořte jasný a stručný návod, který shrnuje výzkumnou otázku, hlavní body a případné instrukce nebo údaje ze zdrojů.
 2. Vložte text nebo URL adresu, kterou chcete zkontrolovat.
 3. Klikněte na tlačítko "Kontrolovat obsah", aby umělá inteligence zkontrolovala text a určila, zda byl psán člověkem nebo generován AI, včetně GPT4, GPT3 a ChatGPT.
 4. Vyhodnoťte výsledky, aby se zajistilo, že vaše obsah je autentický a napsaný člověkem.
 5. Přijměte příslušná opatření v případě zjištění AI-generovaného textu, jako je přepsání obsahu nebo citace zdroje.

6. Turnitin

Turnitin je spolehlivý kontrolor plagiátů, který lze použít k ověření plagiátů v obsahu generovaném ChatGPT. Tento nástroj je široce používán vzdělávacími institucemi a dokáže detekovat plagiátorství s vysokou přesností.

Pro použití Turnitinu, služby pro detekci plagiátorství, jako student, můžete postupovat těmito kroky:

 1. Přistupujte k Turnitinu přes systém pro správu vzdělávání (LMS) jako je Canvas nebo Moodle.
 2. Jděte na Úkoly a klikněte na Přidat úkol (+).
 3. Přidejte název a pokyny k úkolu.
 4. V sekci Typ odevzdání klikněte na rozbalovací seznam a vyberte Externí nástroj.
 5. Odevzdejte svůj dokument Turnitinu buď přes nahrání souboru nebo metodu vykopírovat a vložit.
 6. Použijte Turnitin Self-Checker k ověření konceptu písemných prací, esejů a úkolů na originalitu a správnost citace.

Je důležité si uvědomit, že žádný kontrolor plagiátů nemůže zaručit 100% úspěch při detekci plagiátů v obsahu vytvořeném v ChatGPT. Každý nástroj má své silné stránky a omezení a vždy je dobrý nápad používat více nástrojů ke kontrole plagiátů.

Který je nejlepší ChatGPT software na kontrolu plagiátorství?

Nejlepším nástrojem na kontrolu plagiátorství pro ChatGPT závisí na vašich potřebách. Pokud hledáte bezplatný nástroj, který spolehlivě dokáže detekovat plagiátorství v obsahu generovaném umělou inteligencí, jsou GPTZero a ContentDetector.AI obě vynikající možnosti.

Pokud potřebujete robustnější nástroj, který dokáže detekovat plagiátorství v lidském i AI-generovaném obsahu, OpenAI AI Text Classifier a Turnitin jsou oba velmi účinné. Nicméně oba tyto nástroje jsou placené a nemusí být vhodné pro všechny uživatele.

Pokud hledáte nástroj, který dokáže nalézt případy plagiátorství i když nástroje umělé inteligence přeuspořádaly slova, Plagibot je vynikající volbou. Nicméně, mějte na paměti, že tento nástroj nemusí být tak spolehlivý při detekci plagiátorství v obsahu vytvořeném lidmi.

Často kladené otázky

1. Jaký je nejlepší kontrolor autorských práv ChatGPT?

Na trhu je k dispozici několik kontrolních nástrojů pro detekci plagiátorství od ChatGPT a každý nástroj má své silné a slabé stránky. Mezi nejlepší kontrolní nástroje pro detekci plagiátorství od ChatGPT patří OpenAI's AI Text Classifier, Originality.ai, GPTZero, Plagibot, ContentDetector.AI a Turnitin.

2. Jak funguje kontrolor plagiátorství ChatGPT?

Plagiátorství kontroléry ChatGPT využívají algoritmy strojového učení k porovnávání obsahu a kontrolu na plagiátorství. Tyto algoritmy analyzují obsah a porovnávají jej s dalšími zdroji k určení, zda je plagiátem nebo ne.

3. Je možné napálit plagátorský kontrolní nástroj ChatGPT?

Je obtížné oklamat kontrolor plagiátů ChatGPT, ale není to nemožné. Některé techniky mohou být použity k oklamání těchto nástrojů, jako je změna fontu, přidání dalších mezer nebo použití synonym pro slova.

4. Může ChatGPT detekovat parafrazování?

Ano, kontrola plagiarismu ChatGPT může odhalit parafrázi. Tyto nástroje používají algoritmy strojového učení k porovnání obsahu a pro ověření podobností, dokonce i když slova nejsou identická.

Závěr

Závěrem můžeme říci, že rozšíření obsahu generovaného umělou inteligencí (AI) ztěžuje detekci plagiarismu. Nicméně, s pomocí nástrojů na kontrolu plagiarismu od ChatGPT, můžete zajistit, že váš obsah bude originální a vyhnout se tak vážným důsledkům. V tomto článku jsme diskutovali o některých z nejlepších nástrojů na kontrolu plagiarismu od ChatGPT, které jsou k dispozici na trhu, včetně AI Text Classifier od OpenAI, Originality.ai, GPTZero, Plagibot a ContentDetector.AI. Tyto nástroje používají algoritmy strojového učení pro analýzu obsahu a určení, zda jde o plagiát nebo ne. Je důležité si uvědomit, že tyto nástroje jsou užitečné, ale nejsou zcela spolehlivé a nemusí přesně rozeznat obsah generovaný umělou inteligencí. Proto se doporučuje výsledky posoudit i ručně. Použitím nejlepšího nástroje na kontrolu plagiarismu od ChatGPT z roku 2023 si můžete ochránit před plagiaty a zajistit, že váš obsah je autentický a originální.

Související články

Zobrazit více >>